Các kiểu bò của bé

Trong một công trình nghiên cứu về học bò ở các bé, tiến sĩ tâm lí học Karen Adolph tại trường Đại New York quan sát thấy có 25 kiểu kết hợp độc đáo của các bộ phận cơ thể để đẩy bé về phía trước.

Bò bụng

Cũng được biết với tên gọi bò commando.
Khoảng một nửa số các bé bắt đầu bò bằng cách giữ cho bụng bé áp vào sàn nhà. Một số bé duy trì duy nhất cách bò bụng này cho đến khi tập đi. Những bé khác chuyển qua cách bò truyền thống trước khi bé tập đi.

Bò kiểu truyền thống
Bé điều khiển cánh tay và chân, chống tay xuống sàn nhịp nhàng với cử động đầu gối, theo kiểu tay nọ, chân kia.

Bò kiểu gấu con
Bé dùng cả hai tay và hai chân, nhưng một chân thì gập lại, một chân thì khuỳnh ra khi bước đi.

Bò kiểu con cua
Bé đẩy tay thay vì kéo và kết quả ngoài ý muốn, bé có thể bò lùi.

Bò kiểu ếch nhảy
Bé cong người như cầu nối giữa cánh tay và chân, sau đó đẩy về phía trước.

Bò trườn
Bé trườn nghiêng người để di chuyển xung quanh.
 

Bạn đã biết bé của mình bò theo kiểu nào chưa?

Theo Bầu.vn